Még egy hétig lehet beadni az elektronikus gazdálkodási naplókat

A gazdálkodási napló vezetésére kötelezett ügyfelek a „web-GN” nyomtatványt 2017. január 1-től március 1-ig nyújthatják be – hívta fel a figyelmet az MVH jogutódjaként működő Magyar Államkincstár.

A Vidékfejlesztési Program részeként meghirdetett pályázati felhívások egyes intézkedései esetében a kötelezően vezetett gazdálkodási naplóból a felhívásokban meghatározott adatokat elektronikus úton kell beküldeni a „web-GN” elnevezésű nyomtatványon. Bármelyik támogatás igénybevételekor csak egyetlen elektronikus nyomtatványt kell letölteni, a pályázati kiírás vonatkozó előírásai szerint kitölteni és ügyfélkapun keresztül beküldeni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (NÉBIH). A szükséges nyomtatványok a NÉBIH honlapján, a http://anyk.nebih.gov.hu/ linken keresztül érhetőek el közvetlenül.

A gazdálkodási naplóból az alábbi jogcímek esetében kell elektronikusan beküldeni a kért adatokat a web-GN nyomtatványon:

  • agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
  • ökológiai gazdálkodás támogatás
  • NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
  • kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken
  • vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
  • élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

Ez a kötelezettség az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján a környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban támogatottakra is vonatkozik.

Amennyiben a gazdálkodási napló adatain alapuló webGN nyomtatványt a fenti határidőig nem nyújtják be, az a kifizetési kérelmek ügyintézésekor szankciókat von maga után – hívja fel a figyelmet a kincstár, egyben kérik a gazdálkodókat, hogy vállalt kötelezettségeiknek határidőben tegyenek eleget.

 (Forrás: magyarmezogazdasag.hu)

2017-02-21T14:06:53+00:00