Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása

Előreláthatólag 2017. március közepétől újra kérelmezhető a fiatal gazdák induló tevékenységét szolgáló vissza nem térítendő támogatás. A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági vállalkozói réteg jelenleg rendkívül kedvezőtlen korstruktúrájának, elöregedésének javítása. Fontos agrárpolitikai célkitűzés a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása, elsősorban a magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív és diverzifikált agrárágazatokban.

A támogatási jogosultság kapcsán egyidejűleg kell teljesülnie az alábbi feltételeknek:

  • A pályázó természetes személynek főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak kell lennie. A mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként nem lehet a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatni.
  • A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves életkor között kell lennie.
  • Fontos jogosultsági kritérium, hogy a potenciális fiatal gazda államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezzen. Az elismert szakképesítések felsorolását a felhívás 6. számú, míg az elismert végzettségek felsorolását a felhívás 7. számú melléklete tartalmazza.
  • További jogosultsági feltétel, hogy fiatal mezőgazdasági vállalkozó a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezzen.

A támogatás mértéke egyénenként 40 ezer €-nak megfelelő forintösszeg (nagyságrendileg 12.6 milló Ft) egyösszegű átalány formájában, két kifizetési részletben. Az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a vehető igénybe. A támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.

Az adott támogatási jogcímre jelenleg 37,7 milliárd Ft áll rendelkezésre, amelyből közelítőleg 3 ezer kérelem forrásigénye fedezhető.

A támogatás részletei, valamint a pályázati dokumentáció ide kattintva érhető el.

Pályázati kódszám: VP2-6.1.1-16.

2017-02-20T10:35:04+00:00